Til Menu  

Bestyrelsesuddannnelse i Randers

Vil du gerne kunne bidrage til din egen eller andres bestyrelser med godt udført bestyrelsesarbejde? Så skulle du måske overveje at prøve vores lokale og praksisnære bestyrelsesuddannelse. 

I et samarbejde mellem Erhverv Randers, Tradium og Erhvervsakademiet Dania, tilbydes nye og kommende bestyrelsesmedlemmer et eksklusivt og målrettet uddannelsesforløb. Forløbet indeholder undervisning i en række bestyrelsesrelevante emner, og der inddrages i rigt omfang praksisnære virksomhedscases.

Form
Forløbet tager udgangspunkt i dine og de øvrige deltageres erfaringer, og derfor håber vi at du vil bidrage med din viden og erfaringer. Der er lagt op til dialog, diskussioner og bestyrelsesopgaver der skal løses i grupper, som en bestyrelse. Præsentationer fra dig og de øvrige deltagere vedrørende egne overvejelser og analyser vedr. bestyrelsesarbejde. Der arbejdes, som bestyrelse, desuden med en gennemgående meget realistisk virksomhedscase gennem hele forløbet, hvor der arbejdes med de redskaber, værktøjer og metoder, du kommer til at arbejde med på modulerne. Og som du efterfølgende kan anvende i din egen hverdag.

Målgruppe og udbytte
Uddannelsesforløbet henvender sig til erfarne ledere som, nu eller i fremtiden, bestrider bestyrelsesposter i erhvervslivet. Den enkelte kursist opnår en indgående forståelse af bestyrelsesarbejdet i praksis, herunder hvordan bestyrelsesarbejde differentierer sig fra andet ledelsesarbejde. Der undervises i såvel strategiske analyse- og metodebegreber, samt i de juridiske og forretningsmæssige aspekter ved bestyrelsesarbejdet.

Tilrettelæggelse
Forløbet består af 7 moduler af hver 1-2 dage. Hele forløbet er tilrettelagt ud fra en meget praksisnær tilgang, med gentagne koblinger til erhvervslivet. Uddannelsen er delvist baseret på faget “Grundlæggende bestyrelsesansvar”, som er et valgfag fra Akademiuddannelsen i Ledelse (5 ETCS-point). Som følge heraf afsluttes forløbet med en mundtlig eksamen på baggrund af en erhvervscase.

Tilmelding & information
Har du spørgsmål til uddannelsen indhold og opbygning er du velkommen til at kontakte Uddannelseschef ved Tradium Helle Guldhammer, hgu@tradium.dk, telefon 23 39 22 87.

Tilmelding kan ske hos Kursussekretær Anja Friis Sørensen, as@tradium.dk, telefon 87 11 36 06. 

Pris, sted og tider
Undervisningen foregår fra kl. 8.30-16.00 på AutoC Park, Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV. Der er opstart den 7./8. februar og afsluttende eksamen den 9. juni.
Prisen for det samlede uddannelsesforløb incl. forplejning og bøger: 22.500,- ex moms.
Tilmeldingsfrist: 20. januar 2017.


Praktiske informationer
Materialer: Materialer udleveres og findes på Fronter (som du får adgang til). Kim Tange der er kursusleder gennem hele forløbet, er der hver gang. Ret til ændringer forbeholdes.

Netadgang: Der vil være adgang til internettet. Du må meget gerne medbringe computer og/eller tablet, bl.a. til brug for løsning af bestyrelsesopgaver og udfordringer på bestyrelsesuddannelsen. Du vil løbende blive informeret om hvad der skal forberedes fra gang til gang

Forplejning: Morgenmad m. kaffe, the & juice, arbejdsfrokost & vand. Eftermiddagskaffe incl. kage.

Parkering: Du kan parkere på P-pladsen foran Randers Business Park. HUSK at få P-billet i receptionen.

Se brochuren for uddannelsen her

Se tider og program for uddannelsen her

Modulerne ser nogenlunde således ud:

Modul 1
Bestyrelsens etablering og ledelse
• Egne kompetencer
• Virksomhedens status/profil
• Bestyrelsens sammensætning
• Kandidatprofil
• Udvælgelse af medlemmer
• Beslutningsprocesser
• Samarbejde mellem bestyrelse og virksomhedens daglige ledelse
• Afvikling af bestyrelsesmøder
• Kommunikation og formidling
• Bestyrelsesarbejde i praksis, med indlæg fra erfaren bestyrelsesmedlem/-formand
• Intro til bestyrelsesevaluering - bestyrelsesevalueringen finder sted lige efter modul 5

Modul 2
Strategiarbejde i bestyrelsen
• Bestyrelsens involvering i strategiarbejdet
• Strategiudvikling
• Mission/vision/værdier
• Mål og indsatsområder
• Implementering af strategien
• Fra strategi til handling

Modul 3
Bestyrelsens arbejde med forretningsudvikling
• Forretningsmodeller:
• Nuværende og fremtidige indtjeningsmuligheder
• Fokusområder og vækstpotentiale
• Innovativ vækst
• Konkurrenceevne

Modul 4
Bestyrelsens forretningsforståelse
• Økonomiske mål
• Regnskabsanalyse og økonomiske advarselssignaler
• Bestyrelsens og ledelsens behov for rapportering om økonomi-, kapitalog finansielle forhold
• Risikovurdering
• Investeringsanalyser
• Budgetmodeller
• Muligheder for kapitaltilførsel

Modul 5
Jura og bestyrelsesansvar
• Selskabsformer
• Bestyrelsens valg og sammensætning
• Opgavefordeling mellem bestyrelse og direktion
• Bestyrelsens arbejdsform
• Intern og ekstern kommunikation, herunder reglerne om tavshedspligt
• Bestyrelsens ansvar

Modul 6
Den professionelle bestyrelse
• Respons på bestyrelsesevalueringen, og hvad der skal gøres
• Bestyrelsesarbejde i praksis, med indlæg fra erfarne bestyrelsesfolk
• Endelig plan/køreplan for bestyrelsen for CASE virksomheden og dens direktion

Modul 7
Eksamen
Akademiuddannelsen i Ledelse, Grundlæggende bestyrelsesansvar
• Der aflægges mundtlig eksamen på baggrund af en erhvervscase
• For nærmere information omkring Akademifaget, studieordning m.v.: www.eadania.dk/efteruddannelse

Der må i nogen grad påregnes hjemmeopgaver mellem undervisningsgangene.Specialiserede undervisere
Undervisningen varetages af en gennemgående underviser, Kim Tange, med stærke rødder i ledelses-
og bestyrelsessammenhænge. Desuden er en række fagspecialister tilknyttet.

Tidligere deltagere:
"Jeg har først og fremmest taget uddannelsen for at blive dygtigere, og jeg er ikke blevet skuffet. Det har været sindssygt spændende, og jeg kan varmt anbefale uddannelsen. Man kommer ud med en fornemmelse af ikke bare at have lært meget, men at have lært meget, som man kan gå direkte ud og bruge."
Peter Lund,
Direktør, Pack Plast

"I min egen virksomhed har vi nok hidtil været lidt for uformelle i vores tilgang til bestyrelsesarbejdet og ikke lagt tilstrækkelig vægt på at få alt ned på papir. Blandt andet det vil jeg tage med hjem og få ændret på."
Flemming Knudsen,
Bestyrelsesformand, Fårup Beton A/S


Kursusleder Kim Tange, telefon 28 59 05 98

Litteraturliste over materialer som er med i forløbet:
Boost din bestyrelse – når bestyrelsesarbejde skaber værdi, Randi Ib & Morten Huse
Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2014, PWC
Business model generation af Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, Gyldendal
Professionelt Bestyrelsesarbejde, Søren Brandi og Steen Hildebrandt m.fl., Libris Media
Selskabsloven
Udleverede materialer under forløbet

 

For yderligere information, kontakt:

Løs udfordringerne

Book et møde med os og få afdækket hvilke løsninger, der findes på dine udfordringer.

 

Book et møde

  • Mødet er uforpligtende og gratis
     
  • Vi hjælper med behovsafklaringen
     
  • Vores fælles styrker sættes i spil
     
  • Dine udfordringer er i fokus

For yderligere information, kontakt:

Jesper Lieberknecht
Jesper Lieberknecht

Kommunikatonsansvarlig

jl@erhvervranders.dk

Mobil: 52 10 09 22