Til Menu  

SAGSBEHANDLING HOS KOMMUNEN

Hvis du føler, at der er nogle generelle udfordringer i det lokale erhvervsliv, som du gerne vil adressere over for kommunen, så kan du altid tage fat i Erhverv Randers.

Hvis du har en sag, der efter din mening har siddet fast i systemet for længe, vil Erhverv Randers have mulighed for at hjælpe dig. Hos Erhverv Randers har vi et rigtig godt samarbejde og kendskab til Randers kommune, og vi har i flere tilfælde været med til at løse sager gennem dialog, der af flere forskellige årsager har siddet fast et sted i systemet.

 

Sagsbehandling og frister

I forbindelse med sagsbehandling skal du være opmærksom på, at det er kommunen, som har til opgave at fastsætte en frist for, hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Hvis kommunen af forskellige grunde ikke har mulighed for at overholde den fastsatte frist, har de pligt til skriftligt at meddele borgeren herom, hvor de også skal gøre opmærksom på, hvornår en afgørelse kan forventes.

 

En sagsbehandlingstid starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning og varer, indtil afgørelsen er sendt til borgen. Se oversigt over sagsbehandlingstider her.

 

Vi lytter til dig

Når du har brug for hjælp, råd eller vejledning, gør vi altid vores bedste for at lytte til dig og dine behov. Det er vigtigt for os, at vi finder frem til, hvordan vi kan hjælpe dig på bedst mulig måde. Hvis du mener, at vi kan gøre en forskel for dig, kan du altid kontakte en af vores konsulenter eller booke et møde her.

Du har også muliglighed for at kontakte erhvervsservice hos Randers Kommune, der er indgang til al erhvervsmæssig information, som Randers Kommune beskæftiger sig med. Du kan kontakte erhvervsservice i Randers kommune på tlf. 89 15 15 00 eller læse mere om, hvad de kan hjælpe dig med her.  

For yderligere information, kontakt: 

Torsten Westh
Torsten Westh

Erhvervskonsulent

tw@erhvervranders.dk

Mobil: 52 10 09 25