Til Menu  

Om os

Erhverv Randers er en selvejende og uvildig institution, der taler det lokale erhvervslivs sag og samtidig modtager kommunalt driftstilskud for at løse vejledningsopgaver for iværksættere og virksomheder i Randers Kommune.

Foruden gratis vejledning af virksomheder og iværksættere står Erhverv Randers i spidsen for en række projekter, der alle har som fokus at styrke det lokale erhvervsliv.

Medlemmerne bestemmer mest

Erhverv Randers har sin egen bestyrelse, hvor medlemsvirksomhederne altid udgør flertallet. Bestyrelsen har 10 medlemmer, som repræsenterer medlemmerne, arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne, kommune og region.

Vi er et bindeled mellem erhvervsliv, arbejdsmarkedets organisationer, offentlige myndigheder, erhvervsuddannelserne og de frivillige organisationer. Samarbejde er vores mantra, men samtidig er vi et modigt talerør for de lokale virksomheder. Vi taler erhvervslivets sag!

Erhverv Randers styrker Randers. Sammen løfter vi vores by til at være et godt sted at drive virksomhed.
 
 
 

Åbningstider

Mandag - torsdag

kl. 8 - 16

Fredag

kl. 8 - 15

 

 

Formandens vision

Erhverv Randers’ bestyrelsesformand Finn Møller peger på,  at det lokale erhvervsliv altid skal kunne få en kort og klar besked om de gode rådgivningsmuligheder og tilskudsordninger, der eksisterer hos både Væksthus Midtjylland, nationale organisationer som fx eksportrådet eller -fonden og diverse EU-fonde.

"Samtidig skal Erhvervsrådet ind og være med til at præge de fremtidige ordninger, så de i endnu større grad dækker behovene i erhvervslivet i og omkring Randers.”

Finn Møller mener, at Erhverv Randers har en vigtig rolle som formidler af behov og ønsker mellem de lokale virksomheder og kommunen.

”Vi skal være talerør for kommunens erhvervspolitik ud til virksomhederne, og samtidig skal vi være virksomhedernes talerør ind til kommunen, ” siger formanden, der også ønsker et øget fokus på at  højne uddannelsesniveauet i området:

”Nogle af vores medlemmer står allerede og mangler veluddannede medarbejdere, og dette er et problem, der vil vokse sig endnu større i fremtiden så derfor skal vi starte allerede nu, så Randers kan forblive et attraktivt område for erhvervslivet.”