Til Menu  

ORDBLIND-RANDERS

 Erhverv Randers og Jobcenter Randers Erhverv er nu blevet del af samarbejdet med det formål at styrke indsatsen for at hjælpe ordblinde i alle aldre på arbejdsmarkedet i Randers. 

 


 

Projektet

Projektet går ud på at lette ordblinde elevers overgang til ungdomsuddannelse. Elever fra afgangsklasserne bliver sammen med deres forældre inviteret til ”overleveringsmøder” i foråret, hvor de møder læsevejledere og ledere/studievejledere fra deres kommende skole. UU-Randers er også repræsenteret ved disse møder. 

Det at møde positive og imødekommende eksperter, der kan støtte eleverne i deres overgang til ny skole er afgørende for et trygt og sikkert skifte. Eleverne bliver mødt i ”øjenhøjde” og får allerede i foråret mulighed for at danne en relation til sin kommende læsevejleder.

I løbet af foråret/sommeren er det samtidig muligt at få afklaret evt udfordringer i forhold til teknisk hjælp i forhold til it-udstyr, tests og lign, hvilket der er erfaring for er vigtigt at få styr på inden et nyt uddannelsesforløb starter til august.

Du kan læse mere om ordblind-Randers og se flere spændende videoer her

Morten Skivild, leder af UU-Randers og Christian Møller fra Randers Realskole, der er to af tovholderne på projektet, ser store udviklingsmuligheder i, at Jobcenter Randers Erhverv og Erhverv Randers er blevet del af samarbejdet.

”Vi har i de sidste to år oplevet, hvor stor en succes vores by-samarbejde omkring ordblinde har været. Både grundskoler, private som kommunale, samt alle ungdoms- og erhvervsuddannelser samarbejder om projektet. Vi har konstateret, at det øgede fokus på at støtte de ordblinde videre i uddannelsessystemet har virket, og der er i det hele taget kommet ekstraordinær stor bevågenhed omkring netop støtte til ordblinde elever og deres forældre.
Da vi her i efteråret fik en henvendelse fra Tine Arensbach fra Jobcenteret vedrørende et samarbejde omkring de ordblinde, gav det bare rigtig god mening. Den ekspertise, der allerede nu ligger i Ordblind-Randers projektet, skal naturligvis udnyttes, så voksne ordblinde får den samme hjælp som børnene/de unge".


Det lokale erhvervsråd bakker op

Hos Erhverv Randers er vi også superglade for det nyetableret samarbejde. Direktør Jens Enevold Kristensen siger: 

”Vi ved fra både nationale og internationale studier, at mange succesfulde iværksættere er ordblinde. Det interessante er, at netop ordblindes måde at arbejde på giver rigtig god mening i forhold til at starte virksomhed, men det gælder også generelt i forhold til at være entreprenant i en erhvervsmæssig sammenhæng. Det budskab vil vi gerne være med til at brede ud, og derfor er det oplagt for Erhverv Randers at støtte op om Ordblind-Randers”

Jens Kristensen
Jens Kristensen

Direktør

jek@erhvervranders.dk

Mobil: 25 58 25 65