Til Menu  

SEKRETARIAT 

Sekretariatets opgave er at bistå investorgruppen i at foretage værdiskabende investeringer, hvor investorgruppens kompetence og aktive medejerskab gør en væsentlig forskel for porteføljeselskabet.

Derfor er det sekretariatet, der håndterer dealflowet, screener cases, foretager indledende faktagennemgang, udarbejder case-sammenfatning og sender den videre i styregruppen og investornetværket.

Når der kan etableres en investorgruppe bag en case, er det også sekretariatet, der varetager due diligence og øvrige aspekter af investeringsforløbet, sammen med investeringskonsortiet. 
Sekretariatet udgøres af Henrik R. Rasmussen, HRR Invest ApS

 

 

 

Henrik R. Rasmussen
Henrik R. Rasmussen