Til Menu  

STYREGRUPPEN

Styregruppen vælges på investorgruppens årsmøde. Den fører tilsyn med, at Thor Invest agerer professionelt, og at alle interessenter behandles med fairness og fortrolighed.
Enhver ny case forelægges styregruppen, der beslutter om den er relevant for Thor Invest.
Herefter medvirker styregruppen til at identificere og tilknytte en række af lokale investorer og involvere disse, når der etableres et investor-team omkring en case. Disse tilknyttede investorer får kun kendskab til cases efter aftale med virksomheden og efter styregruppens beslutning om at arbejde videre med casen.

Jesper Aggerholm | Ex-Dandomain                      

Allan Korsgaard Christiansen | Ex-WWI Data      

Jan Hørby Sørensen | SR Foods                               

Søren Mark Andersen | Ex-Toppac                          

Steen Haugaard Fransen | Quickpot                      

Henrik R. Rasmussen | HRR Invest