Til Menu  

BESTYRELSESUDDANNELSE I RANDERS

Vil du gerne kunne bidrage til din egen eller andres bestyrelser med godt udført bestyrelsesarbejde? Så skulle du måske overveje at prøve vores lokale og praksisnære bestyrelsesuddannelse. 

I et samarbejde mellem Erhverv Randers og Erhvervsakademi Dania tilbydes nye og kommende bestyrelsesmedlemmer et eksklusivt og målrettet uddannelsesforløb. Forløbet indeholder undervisning i en række bestyrelsesrelevante emner, og der inddrages i rigt omfang praksisnære virksomhedscases.

Form
Forløbet tager udgangspunkt i dine og de øvrige deltageres erfaringer, og derfor håber vi, at du vil bidrage med din viden og erfaringer. Der er lagt op til dialog, diskussioner og bestyrelsesopgaver, der skal løses i grupper, som en bestyrelse. Præsentationer fra dig og de øvrige deltagere vedrørende egne overvejelser og analyser vedr. bestyrelsesarbejde. Der arbejdes som bestyrelse desuden med en gennemgående meget realistisk virksomhedscase gennem hele forløbet, hvor der arbejdes med de redskaber, værktøjer og metoder, du kommer til at arbejde med på modulerne. Og som du efterfølgende kan anvende i din egen hverdag.

Målgruppe og udbytte
Uddannelsesforløbet henvender sig til erfarne ledere, som nu eller i fremtiden bestrider bestyrelsesposter i erhvervslivet. Den enkelte kursist opnår en indgående forståelse af bestyrelsesarbejdet i praksis herunder, hvordan bestyrelsesarbejde differentierer sig fra andet ledelsesarbejde. Der undervises i såvel strategisk analyse- og metodebegreber, samt i de juridiske og forretningsmæssige aspekter ved bestyrelsesarbejdet.

Tilrettelæggelse
Forløbet består af 4 moduler af hver 1 dag. Hele forløbet er tilrettelagt ud fra en meget praksisnær tilgang, med gentagne koblinger til erhvervslivet. Uddannelsen er delvist baseret på faget “Grundlæggende bestyrelsesansvar”, som er et valgfag fra Akademiuddannelsen i Ledelse (5 ETCS-point). Som følge heraf afsluttes forløbet med en mundtlig eksamen på baggrund af en erhvervscase.

Tilmelding og information
Har du spørgsmål til uddannelsens indhold og opbygning, er du velkommen til at kontakte Erhvervsakademi Dania. Du kan tilmelde dig bestyrelsesuddannelsen her

Pris, sted og tider
Undervisningen foregår fra kl. 09.00 - 16.00 hos Erhverv Randers. 
Prisen for det samlede uddannelsesforløb incl. forplejning og undervisningsmateriale: kr. 10.000,- inkl. moms. 
Tilmelding: Efter først-til-mølle princippet, dog senest d. 4. oktober 2021. 


Praktisk information: Netadgang: Der vil være adgang til internettet. Du må meget gerne medbringe computer og/eller tablet, bl.a. til brug for løsning af bestyrelsesopgaver og udfordringer på bestyrelsesuddannelsen. Du vil løbende blive informeret om, hvad der skal forberedes fra gang til gang

Forplejning: Morgenmad m. kaffe, the & juice, arbejdsfrokost & vand. Eftermiddagskaffe incl. kage.

Se brochuren for uddannelsen her

Husk altid, at Erhverv Randers står klar, hvis du har brug for sparring og vejledning i forbindelse med efteruddannelse. Du finder kontaktoplysninger på vores medarbejdere her. 

Modulerne ser nogenlunde sådan ud: 

Modul 1: Mandag d. 25.10.2021
Om forløbet, indhold, form, erhvervscase & eksamen Grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejde ​

 • Hvorfor have en bestyrelse? 
 • Hvad er en bestyrelse? ​
 • Bestyrelsens opgaver og sktruktur 
 • At være bestyrelsesmedlem 
 • Bestyrelseskompetencer 
 • Bestyrelsens sammensætning 

Juridisk og personligt ansvar 

 • Selskabsloven i forhold til bestyrelsesarbejdet 
 • Personligt ansvar 
 • Bestyrelsesaftaler 
 • Bestyrelses- & direktionsforsikringer 
 • Ejeraftale, vedtægter, forretningsorden 
 • Direktionsinstruks

Modul 2: Mandag d. 08.11.2021
Samarbejde i bestyrelsen og med direktionen 

 • ​Den værdiskabende og effektive bestyrelse 
 • Hvordan sikres værdiskabelse 
 • Bestyrelsesåret 
 • Bestyrelsesledelse/-formand 
 • Bestyrelsen som ledelsesteam 
 • Bestyrelsens arbejdsgrundlag 
 • Bestyrelsesmødet

Strategi- og forretningsudvikling i bestyrelsesperspektiv 

 • Strategiarbejdet i bestyrelsen

Modul 3:  Mandag d. 22.11.2021
Stretegi- og forretningsudvikling i bestyrelsesperspektiv

 • Forretningsmodeller

Bestyrelsens økonomiske kompetencer

 • Budget- & Regnskabsforståelse/ -opmærksomhedspunkter 
 • Sikre kapitalberedskab 
 • Kapitalfremskaffelse/-muligheder

Risikostyring

 • Risikostyrings strategi og - plan

Modul 4:  Mandag  d. 06.12.2021
Kommunikation og rapportering internt i bestyrelsen såvel som eksternt

 • Kommunikationsstrategi & -politik
 • Bestyrelsens krisestyring

Bestyrelsesarbejdet 

 • Due diligence tilgang
 • God selskabsledelse

Bestyrelsesevaluering 

Aflevering af erhvervscase d. 10.12.2021
Eksamen d. 13.12.2021

Tidligere deltagere: 
"Jeg har først og fremmest taget uddannelsen for at blive dygtigere, og jeg er ikke blevet skuffet. Det har været sindssygt spændende, og jeg kan varmt anbefale uddannelsen. Man kommer ud med en fornemmelse af ikke bare at have lært meget, men at have lært meget, som man kan gå direkte ud og bruge."
Peter Lund,
Direktør, Pack Plast

"I min egen virksomhed har vi nok hidtil været lidt for uformelle i vores tilgang til bestyrelsesarbejdet og ikke lagt tilstrækkelig vægt på at få alt ned på papir. Blandt andet det vil jeg tage med hjem og få ændret på."
Flemming Knudsen,
Bestyrelsesformand, Fårup Beton A/S

For yderligere information, kontakt: 

Jens Kristensen
Jens Kristensen

Direktør

jek@erhvervranders.dk

Mobil: 25 58 25 65