Til Menu  

Modul: At Lede Sig Selv og Andre under Forandringer

For de fleste ledere er forandring en naturlig del af deres hverdag. Men hvordan leder man forandringer, så man får alle med? Og hvordan leder man sig selv, når man skal gå forrest i forandringen, men selv er ved at miste pusten? 

Forandringsledelse handler om langt mere end fasemodeller og udrulningsplaner. Fra både forskning og praksis ved vi, at forandring lykkes bedst, når både de strukturelle og menneskelige aspekter i forandringen tages alvorligt. De fleste forandringer fejler, fordi modstanden hos medarbejderne er for massiv, eller lederen har svært ved at finde sine ben i modsatrettede krav fra forskellige stemmer i organisationen. Kurset er for dig som ønsker konkrete redskaber til at lede forandringer, og har mod på at sætte dig selv i spil for at lære mere om, hvordan du kan håndtere det svære i forandringsprocesser – både for dig selv og for dine medarbejdere.

Omdrejningspunktet bliver dig selv og et konkret forandringsprojekt, du skal arbejde med i nær fremtid. Med afsæt i teori, redskaber, træning og refleksion hjælper vi dig til at blive endnu bedre rustet til at lede og få succes med dit forandringsprojekt, og accelerere udviklingen af din ledelsesmæssige kapacitet og spændvidde.

Gennem anvendelse af teori, træning i grupper, refleksion og debatter i plenum bliver du skarp på at analysere dit forandringsprojekt, dine medarbejderes behov samt afkode personers og gruppers sociale dynamikker og din egen rolle heri. Med andre ord bruger vi den teoretiske værktøjskasse til at analysere dit forandringsprojekt og din rolle på forskellige måder. Derudover diskuteres, hvordan forskellige anskuelser åbner for forskellige handlemuligheder, og hvad der giver de bedste ledelsesmæssige resultater.

 

På kurset går vi tæt på og giver dig værktøjer, opbakning, sparring, hjælp og kant til:

  • Din udvikling som leder af forandringer – hvordan du bedst forbereder, organiserer, målsætter, involverer og opnår ejerskab i din organisation til projektet
  • Styrke effekten af forandringen – hvordan du sikrer den bedst mulige udvikling og effekt for forretning og organisation

 

Du får mulighed for at beskæftige dig fokuseret med dig selv som forandringsleder og dine aktuelle udfordringer i dit lederskab. Du vil få god sparring og dialog med både undervisere og andre ledere på holdet, og du vil gennem træning og aktiviteter få mulighed for at gå lige så tæt på dig selv og din ledelsespraksis, som du har behov for.

 

Hver kursusdag består af:

  • Et eller flere teoretiske oplæg 
  • Arbejde med eget forandringsprojekt i lyset af oplæg 
  • Analyser og øvelser, i fællesskab eller i grupper, hvor du kan eksperimentere med dit lederskab samt diskutere i forhold til konkrete udviklings- og handlemuligheder 
Udbytte

Efter endt kursus vil du have udviklet dine kompetencer inden for:

  • Forandringsstrategi
  • Forankring og meningsskabelse
  • Modstand mod forandring og gruppedynamik 
  • Håndtering af egne og andres følelser 
  • Motivation

 

Om CBS Executive

På CBS Executive uddannelserne bliver du fagligt inspireret, akademisk udfordret og får udvidet din horisont og dit netværk.


Til CBS Executive uddannelserne i Randers har vi samlet et bredt og spændende udbud af executive uddannelsesprogrammer, der skal udvikle dig og din virksomhed med nye kompetencer og bedre værktøjer til at nå nye mål. 

 

Deltagerprofil
Du er leder og har nogen ledererfaring. Det er vigtigt, at du er motiveret til at være med til to intensive, sjove og lærerige dage, hvor vi kommer tæt på dig som forandringsleder og din udvikling, mens vi hjælper hinanden til næste niveau af indsigt og kompetence. Fr at få størst mulig udbytte af kurset, anbefaler vi, at du medbringer et konkret forandringsprojekt, du enten er i gang med at lede, eller skal lede i nærmeste fremtid.


Kursusteam
Sara Louise Muhr, lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School. 
Marianne Livijn, Organisationskonsulent & erhvervs phd stipendiat, UKON A/S og underviser på Master of Public Governance på CBS.


Tid og sted 
14.-15. november 2017
Erhverv Randers, Randers Stadion, Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV

Pris

1 modul:      kr.  9.000 (10.000 for ikke-medlemmer)
2 moduler:  kr. 17.000 (18.000 for ikke-medlemmer)
3 moduler:  kr. 24.000 (26.000 for ikke-medlemmer)
4 moduler:  kr. 30.000 (33.000 for ikke-medlemmer)

Tilmelding

Vi anbefaler, at du tilmelder dig hurtigst muligt for at sikre dig en plads. 

Tilmeld dig her

Prisen inkluderer:

Alt undervisningsmateriale, forplejning på kursusdagene, afslutningsmiddag for alle deltagere og et års gratis netværk - Værdi kr. 4.000 (Ikke medlemmer kr. 7.000)

For yderligere information, kontakt:

I samarbejde med: