Til Menu  

Modul: Succesfuld Strategiimplementering

Mange virksomheder fokuserer ensidigt på formuleringen af den strategiske plan og orienterer sig kun lidt om selve implementeringsprocessen. Det skyldes antagelsen om, at strategiforankringen nærmest sker af sig selv i ledelsesprocesserne, hvis blot strategien er kommunikeret i organisationen. Denne antagelse er imidlertid en barriere for, at strategiprocesser lykkes. Vil man have succes, skal der tænkes bredere, og en forståelse for de økonomiske, tekniske, psykologiske, politiske, institutionelle og kulturelle forhold i organisationen er afgørende.

 

Indhold

Formålet med kurset er at give dig værktøjer til at analysere, designe og gennemføre succesfuld strategiimplementering i din organisation.

 

Dette kursus giver dig fagligt input til at finde din egen vej i det store udbud af værktøjer og teorier inden for området. Vi introducerer dig til tre perspektiver på strategiimplementeringsprocessen: Det funktionelle, det processuelle og det symbolske perspektiv. Vi diskuterer de begrænsninger og muligheder, som det enkelte perspektiv indebærer, når implementeringsprocesser tilrettelægges og eksekveres. Endvidere ser vi på, hvordan de tre perspektiver kan eksistere samtidigt på forskellige niveauer i organisationer, og hvordan de til tider modarbejder hinanden. Dette er en præmis, som stiller krav til ledere og projektledere med ansvar for at få ”strategien til at leve i organisationen”.

Udbytte

  • Kende til relevante elementer i en strategiimplementeringsplan og -proces
     
  • Kende til konkrete teorier og værktøjer til at analysere, designe og gennemføre succesfuld strategiimplementering

Om CBS Executive

På CBS Executive uddannelserne bliver du fagligt inspireret, akademisk udfordret og får udvidet din horisont og dit netværk.


Til CBS Executive uddannelserne i Randers har vi samlet et bredt og spændende udbud af executive uddannelsesprogrammer, der skal udvikle dig og din virksomhed med nye kompetencer og bedre værktøjer til at nå nye mål. 

Kurset tager afsæt i det altovervejende funktionelle perspektiv i både organisationer og strategilitteraturen idag. Her reduceres strategiimplementering til styring af ressourceforbrug, økonomi, tidsplaner, projektkrav og magtbalancer. Herefter bevæger vi os videre til de mere processuelle og relationelle perspektiver, der stiller skarpt på, hvad der rent faktisk sker, når strategier formidles til og fortolkes af ansatte og andre stakeholders. Indblik i disse politiske, kulturelle og psykologiske oversættelsesprocesser, og hvordan strategiplaner decentralt bliver omsat til ændret adfærd, er vigtige brikker til at opnå succes.

 

Deltagerprofil

Dette kursus henvender sig til alle private og offentlige ledere, projektledere og ansatte, der interesserer sig for strategi og implementeringsprocesser, og som ønsker at blive bedre til at tilrettelægge og gennemføre ændringsprocesser.

 

Kursusteam

ErhvervsPhD, Steffen Löfvall, cph:learning & underviser på CBS Executive Sommerskole.

 
Tid og sted

24.-25. oktober 2017

Erhverv Randers, Randers Stadion, Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV

 

Pris

2 moduler:   kr. 17.000 (18.000 for ikke medlemmer)
3 moduler:   kr. 24.000 (26.000 for ikke medlemmer)
4 moduler:   kr. 30.000 (33.000 for ikke medlemmer)

Tilmelding

Vi anbefaler, at du tilmelder dig hurtigst muligt for at sikre dig en plads. 

Tilmeld dig her

Prisen inkluderer:

Alt undervisningsmateriale, forplejning på kursusdagene, afslutningsmiddag for alle deltagere og et års gratis netværk - Værdi kr. 4.000 (Ikke medlemmer kr. 7.000)

For yderligere information, kontakt:

I samarbejde med: