Til Menu  

Hvad det handler om: 

Erhverv Randers tilbyder, sammen med Universitetet i Århus, en ny mulighed for at få gjort noget ved for eksempel markedskortlægningen, projektet, der hænger eller at få et friskt syn på marked, produkter og kunder.

Der er mulighed for at få dækket alle lønudgifter til en højtuddannet kandidat, som er specielt klædt på til dette ud over sin almindelige uddannelse. Undersøgelser viser, at virksomheder der tager dette skridt har en højre vækstrate og større overlevelsesevne end dem, der ikke gør.

Muligheden foreligger på baggrund af et EU støttet projekt, igangsat af AU, hvor virksomheder frit kan definere et ”job” til en nyuddannet kandidat, som arbejder i virksomheden i en periode på 3 måneder fra eftersommeren 2020.

Der er nogle enkle og rimelige krav til opgaven og tildelingen af midler, som vi i Erhverv Randers hjælper med at køre på plads. Vi assisterer også med selve jobbeskrivelse, udvælgelse, løbende opfølgning og støtte, hvis det ønskes.

 

  

VÆRDITILVÆKSTEN
OP MED 41%

Hvorfor skal du overveje det:

Vi synes, dette er en bedre end gennemsnitlig mulighed for at få mere præcis fart på tingene, skabe nye salgsmuligheder eller at øge tilfredshed hos kunder og/eller medarbejdere- dvs. skub i de ting, der tit bliver nedprioriteret i en travl hverdag med de sædvanlige brandslukningsopgaver.

Det er også en fornuftig vej med hensyn til at kunne se en fremtidig medarbejder an ”live on stage” inden eventuel ansættelse kan komme på tale. Den løser nemlig det eksisterende og velkendte problem med bristede illusioner hos begge parter, når der er tale om ansættelser efter bare et par interviews og måske en enkelt test eller to.

Opgaven skal være defineret i første del af 2020 og valg af ansøger foregår før sommerferien.

Du kan kontakte Torsten Westh, Jesper Lieberknecht eller Carsten Thornhøj for at få sparring og mere at vide om mulighederne. Eller også kan du læse lidt mere her inden du tager kontakt.